Rapport fra privat sektor

Humanioras fremtid sikres ikke i innspill til humaniorameldingen, men hvordan vi legger den til rette for den kommende akademiske generasjonen. Nøklene finner vi i hvordan vi legger opp forskerutdannelsen og ansettelsesprossene. Er vi flinke nok til å verdsette de som dedikerer sitt tidlige voksne liv til humaniora?