Teser om mennesket


   1. Et skarpt skille mellom "kultur" og "natur" fungerer best som et heuristisk utgangspunkt, ikke som en ontologisk modell. 

  2. Mennesket, som alle andre deler av naturen, befinner seg i en total relasjon med sine omgivelser, og utgjør derfor både resultat og årsak for evolusjonære prosesser.

  3. Menneskers kognisjon, emosjon og adferd befinner seg alltid innenfor biologiske, sosiale og fysiske begrensninger.

  4. Det vi ofte konseptualiserser som ‘kulturelt mangfold’ er idealer, normer og myter som søker å overskride disse begrensningene.

  5. Matematisk sett er muligheten for ulike adferdsmønstre (variert adferd over tid) svimlende høy, men ‘mulighet’ er ikke det samme som ’sannsynlighet’.

  6. Når alt kommer til alt, trass i menneskers vinduerlige mangfold, er folk stort sett opptatt av det samme: været, naboen, sjekking, fotball og hva man skal ha til middag.Som forskere av ‘kultur’ er vi tjent med å annerkjenne at det finnes slike universelle begresninger for tanker og handlinger. Med dette utgangspunktet er vi i bedre stand til å navigere i kulturelt mangfold uten å snuble i kulturessensialisme, rasisme, etnosentrisme, marxisme, mannsjåvinisme, feminisme, og andre idealer som tar fokuset vekk fra det (humanitiske) vitenskapelige prosjektet – streben mot å stille presise og relevante spørsmål om menneskers liv og leven.

Jeg har enda ikke fått sett Eias Hjernevask, men har holdt på en del med temaet en stund. Problemet med diskusjonen er at de fleste vil annerkjenne "biologien" som et viktig aspekt, og samtidig i kraft av sin forskning og ytringer om menneskelig kultur (les: miljø) forutsette at mennesker er en "blank tavle" som fylles med innhold fra sine omgivelser. Dersom mine (for all del, de er ikke "mine", dette er bare en syntese av det mange har sagt i årevis) teser er mer eller mindre riktige, er ideen for at mennesker står "utenfor" det arvmessige nettopp et slik forsøk på å overskride (eller overse) slike begresninger. Hvorfor det er slik, er for meg fremdeles en gåte.


 


Les:


Steven Pinker - The Blank Slate


Edward Slingerland - What science can offer the humanities


Thomas Kuhn -  The Structure of Scientific Revolutions


C.P. Snow -  The two cultures and the scientific revolution