«Jeg har ikke lest rapporten, men…»

oyvindstrommen.be traktningar »  Om galskap og ideologi - II:

Sjølv har eg ikkje føresetnader for å vurdera dei medisinske vurderingane i dei sakkyndige sin rapport, og eg kjem heller ikkje til å gjera det. Ein del av opplysningane som utgjer bakgrunn for konklusjonen er likevel mogleg å vurdera.

Dette er en av grunnene til at Øyvind Strømmen forblir en av de det er verdt å lese. Han fokuserer på det han har peiling på, til tross for at han har fått tilgang på rapporten i sin helhet (med noen avsnitt og personnavn sladda). Det gjennomgående poenget forblir at saken er større en mannen. Uavhengig av ABBs helsetilstand.