«Humanisterna och framtidssamhället»

Fra «Därför behöver Sverige reformera sin forskning» - DN.SE:

När vi i dag tillsammans med Institutet för framtidsstudier publicerar en ny rapport, ”Humanisterna och framtidssamhället”, pekar vi på forskningspolitikens långvariga försummelser i detta avseende. Men vi pekar också på hur den oartikulerade politiken har kunnat leva vidare i hägnet av inåtvändhet och ovilja att ifrågasätta gamla traditioner och discipliner. I rapporten ges flera nedslående belägg för konsekvenserna. Bolognareformen innebar till exempel möjligheter att bygga samman kunskapsområden till nya angelägna program för vår tid. I stället har vi sett humaniora krympa sig själva till en billig leverantör av ”färdigheter” som antas nyttiga inom mer lönsamma fakulteter.

Anders Ekström og Sverker Sörlin etterlyser en ny svensk universitetsreform som annerkjenner humaniora og samfunnsvitenskapenes betydning for samfunnets utfordringer nå og inn i framtiden. Den svenske kronikken, sammen med lignende bidrag her i landet, bidrar til konturene av en standard-kritikk: «De som sitter på forskningspengesekken er fanget i et markedsøkonomisk nyttespråk som er fiksert på (teknologisk) 'innovasjon' og 'vekst'. Dette er konsepter som ikke passer i humaniora og samfunnsvitenskapene og derfor kommer det heller ikke like mye midler til denne type forskning.»

Jeg har til nå ikke sett noe spørre om 'innovasjon' og 'vekst' nødvendigvis er så ønskelig innad i naturvitenskapene. Det gjøres jo grunnforskning uten umiddelbar markedsmessig nytteverdi der også. Ekström og Sörlin bidrar dog med et interessant kritisk poeng mot humaniora og samfunnsvitenskapene som spør om vi ikke er for opptatt av å beholde «gamle tradisjoner og disipliner». Bak spørsmålet ligger ideen om tverrfaglighet som har blitt, om ikke et forskningspolitisk ideal, et akademisk buzz-word. 

«Words are wind», sier Tyrion Lannister i A Song of Ice and Fire. Selv om debatten er viktig, har jeg følelsen av de som kommer godt ut denne vitenskapskulturelle reposisjoneringen er de som faktisk demonstrerer at humanistisk/samfunnsvitenskapelig tverrfaglig forskning er ønskelig ved å utføre den.