Akademikere og nettdebatter

Akademikere må ta ansvar og konfrontere islamofobe og rasistiske debattanter på internett med forskningsbasert fakta. – Vi må på en helt annen måte ut og være aktive i samfunnsdebatten nå, mener Frank Aarebrot

Frank Aarebrot og Kristian Bjørkelo (aka @madmullah) oppforder akademikere til å være mer til stede i nettdebatten(e)1. De beskriver at rasistiske og konspiratoriske innlegg i blogger og kommentarfelt stadig har blitt verre, og at de sjelden møter motbør. Det er selvsagt ikke noe nytt, men hendelsene på Utøya har fått en del til å ta trenden med mer uro.

Det er helt uproblematisk å støtte Aarebrot og Bjørkelo sine oppfordringer. Forskningsformidling har et potensiale i alle typer medier og –heldigvis– ser vi at forskere sakte, men sikkert, adopterer såkalt ‘nye medier’. De siste årene har mange akademikere tatt i bruk blogg som en måte å delta i den offentlige diskursen på. Disse eksemplene er blogger jeg selv leser jevnlig, og som deltar i diskusjonene etter 22/7 (alle utenom sistnevnte ved UiB):

Det forblir uklart i artikkelen i På Høyen om Aarebrot & Bjørkelo etterlyser mer deltagelse på nettet generelt, eller om de oppforder til mer deltagelse i kommentarfelt i nettavisene og i «tenkesmier» som document.no. Det siste, er som Aarebrot karakteriserer det, «en utfordring». Å innvolvere seg i nettdiskusjoner kan være tidkrevende, ubehagelig, frusterende, og til og med kontra-produktivt. Dersom vi skal bidra med innlegg som baserer seg på forskning og empiriske data innebærer dette betraktelig mer arbeid sammenlignet med en konspirasjonsteoretiker med lenker, caps-lock og usammenhengene syntaks. Jeg tror dette er en umiddelbar reaksjon som mange i en allerede travel hverdag kan komme med. Når det er sagt, det er utfordringer og ikke hindringer. Å ta Aarebrot & Bjørkelo sin oppfordring alvorlig betyr ikke at man må slippe alt og kaste seg over kommentarfeltene i Dagbladet, men at vi kan bli flinkere til å legge igjen nyanserende innlegg når vi ser behovet. Det er ikke konspirasjonsteoretikerene man prøver å overbevise, men alle de andre som måtte lese kommentarene. Vi skylder framtidens diskursanalytikere og nettarkeologer at nettdebattene gir et mer representativt bilde av ideene og meningene som florerer i samtiden.

Nå gjenstår det å se om Aarebrot selv vil bli en aktiv deltaker i kommentarfeltene (når det er sagt, han kan knapt kritiseres for å ikke drive med nok forskningsformidling).


  1. På Høyden (08.08.2011) ↩

  2. Terror Management Theory er ikke først og fremst en teori om terrorisme, men om grunnleggende psykologiske strukturer som henger sammen med frykten for å dø. ↩