Ask2 - En forbedring av forskningsbibliotekenes søkeverktøy?

Som stipendiat er man avhengig av gode verktøy for å finne den informasjonen og de tekstressursene man trenger. Akademiske søkemotorer har en tradisjon for å være vanskelige og uintuitive å bruke. Det var derfor en lettelse når for eksempel Google Scholar for noen år siden gjorde det betydelig enklere å finne de artiklene man var ute etter. JSTOR er et annet godt eksempel. Søkemotoren Ask for forskningsbibliotekene i Norge er utviklet og driftet av BIBSYS. Ask1, som fremdeles er der man kommer dersom man bruker linken ask.bibsys.no, tilbyr et rimelig greit og oversiktelig brukergrensesnitt. De par siste årene har BIBSYS utviklet Ask2, som nå tilsynelatende er ute av BETA. Mye ser lovende ut, men det er fortsatt noen grunnleggende utfordringer for denne nye versjonen. I dette innlegget tar jeg for meg responsivitet og tilgjengelighet (selv om mye kunne blitt sagt om de visuelle og grafiske valgene som har blitt tatt på siden).

1. Innlasting av nettstedet

Ask1 laster inn og er klar for søk omtrent i det samme som du har trykket enter i adressefeltet.

BIBSYS Ask 1 vs Ask 2 - Innlasting

Til og med når jeg gir Ask2 et forsprang tar den betydelig lengre tid på å laste inn.

2. Innlasting av søkeresultat.

BIBSYS Ask1 vs Ask2 - Søk.

Ask1 er også betydelig raskere på søk. Vi skal ta i betrakning at Ask2 tilbyr en del tilleggsinformasjon. Antall søkeresultat er identitiske.

3. Tilgjengelighet vs. responsivitet

Ask2 tar i bruk store mengder med javascript (den laster inn omtrent 50 javascript-filer for hver server-forespørsel) for å fungere, der i blant javascript rammeverkene prototype og script.aculo.us (Ask2 bruker versjoner som er to til tre år gamle). Selv om de kunne tatt i bruk mer utbredt og optimaliserte javsascript-rammeverk (jQuery har blitt de facto standard i dag) kan man spørre seg hvor hensiktsmessig det er å bruke fade-in effekter på et nettsted som bør være så responsiv som mulig.

Dersom du ikke har støtte for javascript i nettleseren din, har skrudd det av i innstillingene eller bruker en plugin for å hindre at javascript laster vil du heller ikke komme særlig langt i Ask2. Man kan kan selvsagt argumentere med at Ask1 fremdeles er tilgjengelig for disse brukerene, men ansvarlig webdesign hadde sørget for at Ask2 var i stand til å (1) automatisk registere at det ikke forekommer støtte for javascript, og (2) tilby en link eller automatisk sende deg videre til Ask1 med melding om hvorfor dette skjedde. 

Der Ask1 formidler søkeforespørseler ved hjelp av en URL (det man ser i adressefeltet i nettleseren) bruker Ask2 såkalte AJAX-teknologier for å kommunisere med serveren. Det tillater en å hente inn ny informasjon uten å laste inn hele siden på nytt. Flere nettsteder har de siste årene gått over til denne metoden (blant annet twitter og Gawker-bloggene). Ideen er at sider skal bli mer responsive fordi man ikke trenger å laste alle ressurene på nytt (kun det man trenger). Problemet er at i Ask2 ser dette ut til å faktisk gjøre responstiden dårligere, og det spørs om ikke den mellomlagringen som de fleste moderne nettlesere allerede gjør er tilstrekkelig. Ask er tross alt for det meste tekst.

Et problem som ofte dukker opp når nytt innhold lastes inn ved hjelp av AJAX-teknologier er at man ikke reflekterer det skikkelig i nettleserens grafiske brukergrensesnitt (Både twitter og gawker-bloggene gjør sørger for dette). Når en bruker søker i Ask2 blir dette ikke reflektert i tittel-feltet i nettleseren, i nettleserhistorien(!), og i URL-feltet (se bilde). Dette er spesielt problematisk når man ønsker å sende noen en lenke til sine respektive søk. Ask2 tilbyr riktignok en lenke til søket, men det krever at man klikker og kopierer dette fra den anonyme teksten ovenfor resultatene. Det er heller ikke mulig å lage et bokmerke til søket via adressefeltet. Dette bryter med normale forventninger til nettsteder, og for mange brukere vil nok dette forekomme som forvirrende. Det skal dessuten nevnes at Twitter og Gawkers løsning på dette ikke heller er ansett som kosher i fagmiljøet (se også denne). Med andre ord, det å bruke dynamisk AJAX for å hente fram nytt innhold bør være velbegrunnet.

«Just because you can, does not mean you should.»