Fagidioti

På Høyden - Vil fagidioter til livs (9.2.2012):

– Jeg tror Eia kunne gjort det med et hvilket som helst fagfelt, det å se feltet fra utsiden og latterliggjøre innavlen som forekommer. Det er mange som har gravd seg ned i egen fagkultur og diskurs, og glemmer å se den videre sammenhengen, sier Jørgensen, som er forsker ved Institutt for biologi.

Point on.

For meg er Hjernevask først og fremst en demonstrasjon på det som skjer i akademiske miljøer, men som vi ikke liker å snakke så mye om. Det var når Eia spurte spørsmål som rettet seg mot de grunnleggende premissene som ble tatt for gitt ting gi i stå. Det var på mange måter som å se en filmatisering av Kuhns The Structure of Scientific Revolutions. Som Giske og Jørgensen, tror jeg at alle har godt av å utvide horisontene og reflektere over hva utvikler i andre fagdisipliner forteller om ens eget.

Når det er sagt. Jeg tror det atter en gang er snakk om et balansepunkt. Vi trenger fagidioti og egne isolerte diskurser i fagmiljøene. Det er en sandkasse hvor alle er mer eller mindre inneforstått med reglene og ikke trenger forklare hverandre hva sanden er laget av hver gang man skal lage et sandslott. Det er metode på diskursivt nivå. Men, det krever at man er klar over at det er en sandkasse, og at forskere også må stikke bort til de andre på husken, eller prate litt med de som står bak skuret og smugrøyker. Metaforen min er tatt langt nok. La oss heller stikke på Kvarteret på mandag og høre hvor langt Spier tar sin.