Kreativitet ala Cleese

Slik blir du superkreativ - Aftenposten:

Ifølge Johnson er det altså ikke tilfeldig at noen er mer kreative enn andre. Vil du bli en skaper, gjelder det å kombinere kunnskap om det eksisterende, tilgang til tilstrekkelig mange inntrykk og vilje til å utforske tilstøtende muligheter. Gå turer. Ta notater. Ha mange hobbyer. Gjør feil. Snakk med folk. La dem låne ideene dine. De låner deg sikkert noe til gjengjeld. Resirkuler. Bygg videre, ikke fra bunnen.

Sound advice.

De fleste har sikkert lest Joacim Lunds kommentar i påsken. Paradokset i Lunds kommentar er at den i seg selv ikke er særlig nyskapende hva kreativitetsskriverier angår (men det trenger den heller ikke være). For å underbygge den påstanden, et over tyve år (1991) gammelt foredrag med morromannen John Cleese.

Jeg tror de fleste av vi som får lønn hver måned for å være kreative (til tross for byråkratiseringen av akademia) kan kjenne oss igjen i situasjonene og punktene til Cleese. Som en kollega ytret ved lunsjen, Cleeses punkter for å stimulere kreativitet er egentlig bleeding obvious. Jeg tror dog at vi har godt av å minnes på dem en gang i blant. Det gir oss en mulighet til å vurdere omgivelsene og finne ut hva vi synes er viktig å gjøre.