Apokalypse – hihi

oyvindstrommen.be > Apokalypse – Hæ?:
Fyrste gongen eg las dette tenkte eg, “Hæ?”. Den andre gongen tenkte eg at Malkenes har gått for lenge på universitetet. I etterkant slår det meg at det Malkenes eigentleg prøver å fortelja er at Breivik er ein konspirasjonsteoretikar med eit oppblåst sjølvbilete. Med veldig mange ord.

Jeg moret meg veldig over Øyvind Strømmens anmeldelse av Simon Malkenes' Apokalypse Oslo (2012). Spesielt når Strømmen påpeker at Malkenes antagelivis har tatt feil av talene til Bush og Aragorn. Skal vi tro anmelderen er boka et eksempel på hvordan for stor lojalitet til analytiske kategorier kan ende opp i en påtvungen og upresis tolkning av kildematerialet.