Et slags festskrift til humaniora

Sammen med kloke hoder som Karl-Fredrik Tangen, Terje Lohndal, Liv Anne Støren, Jannecke Wiers-Jenssen, Janne Haaland Matlary, Nils Aarsæther og Erik Chr. Æsøy har jeg i regi av Samfunnsviterne skrevet en tekst om suksess i humaniora.Det var egentlig ikke så veldig vanskelig.

Da jeg fikk invitasjon fra Samfunnsviterne til å skrive et bidrag til «et slags festskrift for humaniora», tenkte jeg ganske umiddelbart at det ville jeg gjøre. I humaniora har vi de siste årene ropt «krise!», for bare å bli klappet på hodet av politikere og akademikerkolleger på andre fakulteter. Min magefølelse er at humaniorakrisen i Norge stort sett kommer innenfra. Etter den språklige vendingen burde vi i humaniora innse at det kanskje ikke lønner seg å snakke høyt om denne krisen, men heller ordlegge oss på en måte i offentligheten som viser hvorfor forskning, formidling og undervisning i humaniora er nødvendig, nyttig, frigjørende og til og med innovativt. Det er stort sett opp til oss.
— Les mitt bidrag til Samfunnsviterne 20 år