Hvor er beta.uib.no?

Det har gått fire år siden sist gang Universitetet i Bergen lanserte en ny eksternweb[1]. @Alessandro Rossini oppsummerte prosessen godt i et leserinnlegg til På Høyden. Kort sagt, publiseringsystemet (a.k.a CMS) som ble valgt (uten å dra særlig nytte av kompetansen som finnes på universitetet) utartet seg som en stor fail: fra design til brukergrensesnitt til arbeidsflyt.

«University Website» on xkcd.com

Det finnes knapt en verre design-utfordring[2] enn det å utarbeide et nettsted for et Universitet. Det er en hinsides kompleksitet som inngår i all den informasjonen, alle systemene som nettstedet skal snakke med (som også er utdaterte), og ikke minst alle de forskjellige brukerne bak og foran teppet. Når de vanlige byråkratiske og administrative rammene (les: begrensningene) ligger til grunn, vil jeg ikke nøle med å si at det er et umulig prosjekt. Men nettsted må man ha, og noen må lage det.

Selv om jeg vet lite om hvordan webseksjonen jobber blant seg selv, savner jeg en åpen og faglig output om arbeidet med eksternwebben. Hvorfor finnes ikke beta.uib.no hvor vi får ta del i resonnomentene og vurderingene som tas i arbeidet? Hva tenker de i gruppa som jobber med brukergrensesnittet om slike ting som menyer? Har man tatt bruk av (eller måtte utvikle) noen nyttige Drupal moduler som andre kan dra nytte av? Hva tenker man om responsivt design? Og typografi? Er webseksjonen i det hele tatt på twitter? Finnes det en bugtracker dersom man finner feil eller ønsker funksjoner?

En del tyder på at man denne gangen har tatt en del bedre valg i arbeidet med det nye uib.no. Men jeg savner den faglige nysgjerrigheten og den akademiske åpenheten som man finner andre steder[3]. Som (aspirerende) forsker har jeg stor forståelse for at formidling i ikke-poengivende kanaler kan føles tidskonsumerende; samtidig vet vi at det også kan være berikende, nyttig og produktivt.

Jeg oppforder derfor formidlingskommunikasjonsavdelingen til å skape en plass hvor vi som er interessert i digial formidling, enten det er fra digital kultur, nettutviklings- eller informatikk-perspektivet, kan både følge med på og ta del i problemstillinger som inngår i arbeidet med eksternwebben (som – lets face it – aldri vil ta slutt).


  1. Jeg har alltid hatt et ironisk forhold til begrepet, siden det impliserer at det finnes en internweb/intranett; hvilket det gjør, dog ikke oppdatert siden 2006 og sjelden brukt eller referert til. Nå ser det dog ut som dette også vil fornyes.  ↩

  2. Design i denne sammenhengen viser ikke kun til hvordan nettstedet ser ut, men hvordan den løser de forskjellige utfordringene og oppgavene nettstedet antas å ha.  ↩

  3. nrkbeta.no er et åpenbart eksempel, iallenkelhet.no en annen. «Til og med» BT har noe tilsvarende.  ↩