#uibvalg

Det er litt over tolv24 timer igjen av ‪#‎uibvalg‬ for midlertidig vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen. Har dere stemt?

Så langt er det kun to av kandidatene som har gitt lyd fra seg utover den «obligatoriske» presentasjonen i På Høyden. Etter å ha forhørt meg med representanter for gruppe B rundt på fakultetene, viser det seg at det er mange saker som man kan ta tak i for å bedre forholdene til midlertidig ansatte. Da bør man kan kanskje vurdere å stemme på noen som viser vilje til å kommunisere hva man står for og viser at man er i stand til å holde kontakt med sin valggruppe?

I debatter om akademias rolle i samfunnet, blir ofte universitetes viktighet for demokratiet trukket frem. Vel folkens, da må vi vel begynne med å holde i vårt eget demokrati i hevd?

Rett før påske tok jeg en epostrunde til samtlige som sitter som representanter for gruppe B i fakultetstyrene ved UiB og spurte dem om hva de anså som de største utfordringene for sin valggruppe. Som gruppen selv, svarene var også veldig varierte.
Hva er de viktigste utfordringene for midlertidig vitenskapelige ansatte ved UiB?
Personleg er eg oppteken av at midlertidig tilsette ved UiB har eit best mogleg utgangspunkt for å kunne vekse i det arbeidet dei gjer. Dette kan operasjonaliserast inn i mellom anna tre saker: Hindre og redusere administrative tidstjuvar, sørgje for ein best mogleg forskarutdanning, og legge til rette for ein kultur der midlertidig tilsette føler dei kan stille forventningar til sine arbeids- og utdanningsforhold utan å frykte implisitte sanksjonar.
Desse vil sitte i universitetsstyret
Jeg forstår min oppgave som representant i universitetsstyret som først og fremst å finne ut hvilke implikasjoner enhver sak kan ha for gruppe B i kraft av sin «midlertidighet», men også som forskere, undervisere og formidlere. Mitt inntrykk etter å ha møtt og snakket med stipendiater fra ulike fagmiljø på hele UiB er at vi har liten tid. Det forklarer også hvorfor det kan være vanskelig å få med seg gruppe B i universitetsdemokratiet. Det er forståelig, men også ekstremt uheldig. Vi sitter på mange verdifulle erfaringer som bør komme til uttrykk i alle nivå av organisasjonen. Om vi deler våre erfaringer og blir flinkere til å utrykke forventninger, vil vi ikke bare kunne bedre vilkårene for oss selv, men også gjøre forholdene bedre for de som kommer etter oss. Derfor er det viktig at representanten i universitetsstyre også viser et bredt engasjement.
Kan jeg være din representant i universitetsstyret?